Installasjon av internett fra GET i juni 2020

Årsmøtet vedtok i mars 2020 å endre leverandør av kollektive bredbåndstjenester fra Homenet, og avslutte kollektivt kabel-TV fra Telenor.  Årsmøtet vedtok å ha avtale med GET om kollektivt bredbånd, og avtalene med Homenet og Telenor er sagt opp og avsluttes 1.juli 2020.
Get/Telia planlegger nå dette arbeidet, og har i den anledning lagt informasjonsskriv til beboerne enten på døra eller i postkassen.

Les informasjonsskrivet her:
Informasjonsskriv fra BKT til Gla`enga Eiersekssjonssameie

Oppstart er uke 24 (fra 8. juni), og brevet som er hengt opp på døra, eller lagt i postkassen, har individuell informasjon om tidspunktet for tilgang til de enkelte leilighetene.

Seksjonseiere som leier ut må sjekke med sine leietakere hvilken dato og klokkeslett installasjon skal foregå, og understreke overfor dem at det er viktig at de er hjemme i dette tidsrommet.  (Tidsvinduet det er snakk om er 1 1/2 time.)

Det er også viktig at seksjonseiere som leier ut tar kontakt med leietakere for å avklare eventuelle individuelle bestillinger som kommer i tillegg til den kollektive avtalen.

Hvis noen ønsker å bestille kabel-tv, vil det komme informasjon om dette senere.

Hvis du leier ut og leietakeren ønsker kabel-tv, kan abonnementet for individuell kabel-tv tegnes direkte av leietaker, hvis ønskelig.

Vi vil oppfordre alle seksjonseiere til å samtykke til elektronisk kommunikasjon, da det letter mulighetene til rask kontakt mellom styre og seksjonseiere.  Du kan registrere samtykket her: vibbo.no

Styret