Om fellesutgifter for juli 2020 – TV og internett

Felleskostnader for juli har ikke tatt hensyn til at vi fra 1. juli bytter til GET, og ikke lenger skal ha TV-avtale med Telenor (tidligere Canal Digital) og Internett fra Homenet. Innkrevingen for juli er derfor i utgangspunktet for høy. 

Dette har skjedd fordi vi ikke hadde mottatt signert kontrakt fra GET.

Innkreving til dekning av kabel-tv og internett som er for høy i juli, vil bli refundert ved at det ikke vil bli innkrevd noe beløp for internett for august og september.
Normal innkreving på kr. 199,- per måned starter derfor fra oktober.

Ny internettavtale med GET koster kr. 199,- for internett med hastighet 1000/1000. Sameiet har fra 1. juli 2020 ikke lenger kollektiv TV-avtale.

Det planlegges i disse dager installasjon av nye sentraler i leilighetene, og vi kommer tilbake til informasjon om når dette skal skje.

Styret