Test av brannalarm tirsdag 21. mai 2019 kl. 10.00

Brannklokkene skal testes i forbindelse med kontroll av brannalarmanlegget.

Derfor vil brannalarmen gå tirsdag 21. mai 2019 cirka klokken 10.00.

Dette er bare en klokketest for å se at alt virker som det skal.

Bygget skal derfor ikke evakueres.

Vennlig hilsen
Styret