Underskriftskampanje for parkdragene!

Ensjø selges som et «naturbant» sted å bo. Men, slik situasjonen er nå, vil ikke parkene som er lovet bli bygget før tidligst i 2025-2030.  Sameiet har, sammen med åtte andre boligselskaper, engasjert seg mot byråkrater og politikere for å få parkene bygget.

Det er kommunevalg i september, og dette er et fint tidspunkt å vise vår misnøye med situasjonen.

Hvis du er enig, er det fint om du vil signere dette oppropet!  Og gjerne dele det på egen Facebookside, eller andre sosiale medier.

https://www.opprop.net/byradet_bygg_de_tre_parkdragene_pa_ensjo__na?u=3007609&s=60587976

Mer informasjon kan du lese her: 

Sånn selges parkdragene på Ensjø