Utdeling av limfeller og lokkemiddel til bekjempelse av skjeggkre

Det vil bli utdelt limfeller og lokkemiddel fra styrekontoret i C-oppgangen (-01-etasje like utenfor heisen) til disse tidene:

23. mai kl. 1800-1900
28. mai kl. 1800-1900
29. mai kl. 1800-1900
4. juni kl. 1800-1900

Vi ber dere komme til disse tidene, da det er et stort arbeid for styret å skulle administrere utdeling til nesten 200 leiligheter.
Utdeling ut over disse tidene kan ikke påregnes før sommeren.

Kartleggingen som ble gjort før jul i fjor viste heldigvis lav forekomst av skjeggkre i bygget.

Men, det er likevel viktig å bekjempe disse for å unngå at bestanden øker. Skjeggkre blir sent kjønnsmodne, og det er derfor av stor betydning å få tatt knekken på dem før de begynner å formere seg.

Forsikringsselskapet har sendt oss limfeller og lokkemiddel som vi kan bruke.

Limfellene blir av samme type som sist, men i tillegg får hver leilighet et lokkemiddel som kan strøs på. Dette øker sjansen for at skjeggkreene går i fellene. (Lokkemiddelet skal være laget av sirissmel, og ikke være giftig for mennesker eller miljø.)

Det er selvsagt frivillig om man vil behandle leiligheten med limfeller og lokkemiddel, men vi vil sterkt anbefale at dette gjøres.

Vi vil komme tilbake med ny utdeling av feller over sommeren/ til høsten, da vi nok må holde på en tid fremover for å få bestanden tilstrekkelig ned.

/Styret