Utskifting av fjernvarmeanlegget – varmtvann

Styret har i flere år jevnlig klaget over varmtvannsleveransen i bygget vårt.

Det var firmaet Aug. Larsen som i sin tid prosjekterte og satte opp anlegget, men dette firmaet ble kjøpt opp av Bravida høsten 2011.

I 2015 engasjerte vi et firma til å «diagnostisere» anlegget, og det ble funnet flere alvorlige feil som forklarte hvorfor vi ikke hadde varmt nok vann, og hvorfor det tok lang tid før vannet ble varmt.

Med denne «diagnosen» i hånd, fortsatte vi å klage til Bravida og Veidekke. Men, det var ikke før vi engasjerte advokat at Bravida påtok seg ansvaret, og lovet å utbedre anlegget. Som et strakstiltak skiftet de sirkulasjonspumpe, og det bedret situasjonen.

I 2017 bestemte Bravida seg for å skifte hele anlegget, siden det i utgangspunktet var underdimensjonert for vårt bygg.  Bravida har derfor holdt på i lengre tid med å bytte ut alle rør og ventiler i kjelleren. Dette er et stort arbeid, og det har medført dårligere varmtvannsleveranse mens arbeidet pågår.

Utbedringen av anlegget tar lenger tid enn antatt, men er i sluttfasen nå.
Deretter er vi blitt lovet at varmtvannsleveransen skal bli tilfredsstillende.

Dette til orientering.

/Styret