Test av brannvarslingsanlegg den 21. august

I forbindelse med kontroll av brannalarmanlegget vil brannalarmen gå den 21. august 2017 klokken 1200.

Dette er bare en klokketest for å se at alt virker som det skal. Bygget skal derfor ikke evakueres.

Enkelte beboere har klaget over at de ikke hører klokkene særlig godt. Dersom noen er hjemme på dette tidspunkt, og ikke hører klokkene ringe kl. 1200, er det fint om de går ned til brannsentralen i A-oppgangen og sier fra til vår mann fra Schneider. Da er det lettere for dem å følge det opp.

Styret