Enkelte leiligheter er uten kaldtvann 8.-9. august

Pga en vannlekkasje i en rørstamme, har rørlegger i kveld måttet stenge kaldtvannet i en rørstamme mellom B- og C-oppgangen.

Dette medfører at følgende seksjoner ikke har kaldtvann fra i kveld (8.8) til lekkasjen blir reparert i morgen: 11, 35, 63, 91, 119, 147 og muligens også seksjon 168.

Bøttekottet i A-oppgangen er åpnet, slik at de dette gjelder kan hente kaldtvann der.

Rørlegger vil fortsette arbeidet med å lokalisere lekkasjen i morgen tidlig, og deretter vil den bli reparert.

Hilsen Styret
8.8. Kl. 2145