Bruk papirbrønnen utenfor A-inngangen til den andre er tømt!

Dessverre er ikke  papirbrønnen utenfor B-inngangen tømt på to uker.

Bruk papirbrønnen i bakgården utenfor A-inngangen så lenge den andre er full.  Da slipper det å se ut som en slum utenfor B-inngangen med søppel flytende overalt.

Styret har i det siste klaget daglig til renovasjonsetaten, men kommunens parkeringsbestemmelser gjør at renovatørene ofte ikke kommer frem til brønnen.  Styret har gjentatte ganger tatt opp med kommunen at det bør være permanent parkeringsforbud akkurat foran brønnene, men uten hell.  Derfor blir det uregelmessigheter i tømmingen.