Informasjon fra styret, april 2017

Her kommer et lenge planlagt nyhetsbrev fra styret, hvor vi orienterer om forskjellige saker.  Nyhetsbrevet inneholder følgende:

 • Garasjevask 
 • Boning av fellesarealer
 • Dugnad 4. mai 2017
 • Sykler som står ute og er forlatt/ ødelagt kastes
 • Fjernvarmeavregning 2016
 • Bussholdeplass for nattbuss og flyplass
 • Automatiske strømavlesere installeres i sommer
 • Maling av bygget utvendig
 • Oppvaskmaskin oppheng
 • Faraomaur
 • A-oppgangen er pusset opp, men sliter med hærverk
 • Åpning av takterrasse 4. mai
 • 5-årsfristen for garanti
 • Tilbakeslag i toaletter
 • Lagring i høyden i boder
 • Etterlatte gjenstander i sameiet
 • Bomiljøavtalen er til for å brukes

Garasjevask
Det vil også i år bli utført garasjevask i den private garasjen. Styret innhenter tilbud på dette, og vil informere om dato senere.

Boning av fellesarealer
Det er to år siden gulvene i fellesarealene ble bonet, og det er avtalt med RenPluss at gulvene skal bones i perioden 12.-14.mai. Det vil bli hengt oppslag i ganger og heiser når det nærmer seg.

Dugnad 4. mai 2017 kl. 1800
Det vil bli dugnad i Gla’enga den 4. mai kl. 1800-2000. Styret håper på godt oppmøte på dugnaden, og ønsker alle velkommen! Etter dugnaden vil det bli servert pizza og øl/ brus, og det er en fin anledning til å bli kjent med naboene – i tillegg til at vi gjør det hyggelig rundt oss.

Under dugnaden leier vi container, hvor beboere kan kaste ting man ikke vil ha lenger. Husk at det ikke er lov å kaste elektrisk avfall og farlig avfall i den store containeren, men vi leier egne småcontainere til slikt avfall, eller setter opp egne områder hvor dette kan plasseres.
Vi vil også i år ha et «gi-borthjørne» hvor man kan sette ting som er fullt brukelige, men som man ikke lenger ønsker å ha selv. Andre beboere kan da ta med seg det de måtte ønske, og vi bidrar dermed til god gjenbruk. Det som måtte stå igjen ved dugnadens slutt, vil bli kastet i containerne.

De siste årene er det plantet påskeliljeløker fra avblomstrede påskeliljer som har stått på balkongene rundt omkring. Vi har plantet flere av disse under dugnader de siste årene, og dette har vi stor glede av nå i april når det blomstrer mellom buskene i bakgården. Vi vil derfor oppfordre til å ta med påskeliljeløkene som ellers vil bli kastet, slik at blomstene kan glede oss igjen til neste vår.

Sykler som står ute og er forlatt/ ødelagt blir fjernet under dugnaden
Utenfor bygget står det noen sykler som har stått veldig lenge i stativene. Styret mistenker at flere av disse er forlatt. Hvis du eier av en av disse syklene, må du fjerne den før dugnaden. Den kan parkeres i sykkelbod i garasjen, det er ledig plass i boden som ligger til høyre for oppgang A.

Sykler som er ødelagte, eller som vi tror er forlatt, vil bli kastet den 4. mai.

Fjernvarmeavregning 2016
Fjernvarmeregnskapet for 2016 ferdigstilles snart, og informasjon om hver enkelts avregning vil bli sendt seksjonseierne. Avregningen vil skje over «husleiegiroen». I fjor ble dette gjort i juli måned, men det er forretningsfører som styrer dette, så vi er ikke sikre på akkurat når det blir. Dersom noen har så mye til gode at beløpet er høyere enn det de betaler per måned normalt, vil refusjonen bli splittet over to måneder.

Hvis noen skulle oppleve å få betalingsproblemer ved for stort skyldig beløp; ta kontakt med forretningsfører OBOS for å finne en nedbetalingsløsning som er til å leve med. Akontoinnbetalingene vil ikke automatisk bli justert, så hvis noen mener beløpet som trekkes hver måned bør justeres opp eller ned, ta kontakt med OBOS.

Under årsmøtet 2017 ble det spurt om det er nødvendig å foreta flytteavlesinger ved flytting og ny eiers overtakelse av leilighet. Dette er ikke nødvendig å gjøre, da dette vil fanges opp i Istas systemer, og de får flyttedatoer av forretningsfører OBOS.

Bussholdeplass for nattbuss og flybuss
Nattbussen N5 kjører nå via Gladengveien, og har stoppested litt lenger ned i veien. Les mer her: https://ruter.no/nyheter/ruteendring-i-oslo-og-akershus-2april/buss-i-oslo/
Flybussen har også stoppested Gladengveien, men stoppestedene her ligger i Grenseveien, ca 400 meter unna. Se informasjon på http://www.flybussen.no

Automatiske strømavlesere installeres i sommer
Alle strømmålere i Gla’enga Eierseksjonssameie vil bli skiftet av Eltel i perioden 12/6-17 til 10/8-17. Alle beboere vi motta brev om målerbyttet direkte fra Hafslund. Siden strømmålerne er plassert i skap i trappeoppgangene vil det ikke bli nødvendig å ta seg inn i leilighetene for å gjøre byttet.

Maling av bygget utvendig
Det er nødvendig å male bygget utvendig, og styret har etablert et prosjekt for innhenting av tilbud, og prioritering av hvilke deler av bygget som skal males først. Maling av bygget er en kostbar affære, og vi ser for oss å male det i etapper over to-tre år. Vi vil sørge for å bruke maling av god kvalitet, og ambisjonen er at bygget ikke behøver å males igjen på 10-12 år. Vi vil informere mer om dette i forkant av at maling skal skje.

Oppvaskmaskin oppheng
En beboer har opplevd lekkasje fra oppvaskmaskinen, og hun har delt med oss at tømmeslangen er feil montert fra utbyggers side. Vi har fått informasjon fra beboer om hvordan opphenget skal være (konkret gjelder tilfellet en Whirlpoolmaskin):

* Tømmeslangen fra oppvaskmaskin må føres oppunder benken før den går inn i avløpsrøret.
* Avløpsslangen må ha fall.
* Avløpsslanger av denne type skal føres opp for å unngå tilbakeslag av forurenset vann inn i oppvaskmaskinen.

Faraomaur
Det er funnet faraomaur i en leilighet i sameiet, og vi har hatt skadedyrsfirma på stedet for å sanere den. Maurene skal nå være borte. Faraomaur er noe man absolutt ikke vil ha i blokka, da de kan forårsake allergier, astmatiske plager og spre smitte – i tillegg til å være til sjenanse.

De kan for eksempel spres med bagasje, eller bli tatt med fra andre steder som er infisert. Faraomaur har et stort spredningspotensiale, og i følge informasjon på nettet er de blant annet funnet i folder av laken og klær, brettede aviser, inne gardinstenger etc. Maurene kan derfor lett bli brakt med til nye steder. Flytting av gjenstander fra et infisert sted bør bare skje dersom en nøye kontrollerer at ingen maur følger med. Har en vært på ferie i leilighet eller hus med faraomaur er det tilsvarende viktig å passe på.
Maurene sprer seg rask gjennom rørgangene til andre leiligheter. Det er bittesmå (ca 2 mm store), gulaktig gjennomsiktige og liker seg godt på varme steder.

Vi minner om at skadedyr skal rapporteres til sameiet umiddelbart hvis de oppdages. Sameiet har en forsikring som dekker skadedyr, men sameier vil kunne bli belastet egenandelen på kr. 6.000,- dersom sameiers vedlikeholdsplikt iht vedtektenes § 8 ikke er overholdt. Husk at forsikringssaken må meldes via styret.
Du kan lese mer om faraomaur her: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/maur/faraomaur/

A-oppgangen er pusset opp
I vinter ble A-oppgangen pusset opp, noe som var sterkt etterlengtet. Det ble veldig pent etterpå, og styret er fornøyd med jobben som er gjort. Dessverre er det noen som bedriver hærverk i A-oppgangen, da konsentrert om inngangsetasjen og i 4.etasje. Dette dreier seg i hovedsak om tegning på veggene i reposet foran heisene, men også om bruk av lighter som svir veggen, og det er også flere steder brent hull i gulvbelegget. Lampen inne i heisen er også brent hull i. Vi ber om andre beboernes hjelp til å avsløre gjerningspersonen(e), som har holdt på med dette i flere måneder nå. Vi understreker at seksjonseieren som denne/ disse er tilknyttet vil bli holdt økonomisk ansvarlig for utgiftene sameiet har hatt dersom gjerningspersonen(e) tas.

Åpning av takterrassen
Styret så seg nødt til å stenge takterrassen over A- og B-bygget i vinter, fordi en del beboere kastet brennende sigarettsneiper ned på terrassene som ligger like under. Flere beboere i 6. etasje meldte om skader på hageputer og -møbler fra brennende sneiper, og det er selvsagt ikke akseptabelt at slikt skjer. Nå vil styret henge opp skilt hvor det forklares at det ligger leiligheter like nedenfor, og at sneiper må kastes i askebegeret. Vi får håpe det hjelper, slik at takterrassen kan holdes åpen i sommer, og vi tar sikte på å åpne den under dugnaden 4. mai.

5-årsfristen for garanti
Det nærmer seg 5-årsfristen for garanti på leilighetene og bygget. De første leilighetene ble innflyttet i slutten av april 2012, og den siste i januar 2013. Det er fem år fra innflytting som gjelder. Dette til orientering.

Tilbakeslag i toaletter
Styret mener at det er en gjennomgående bygningsmessig feil at så mange beboere har opplevt tilbakeslag i toalettet. Dette oppdages gjerne etter at man har vært bortreist en tid, og vannet i toalettet er misfarget når man kommer tilbake. Vi oppfordrer beboere som har merket dette om å melde dette inn til Veidekke snarest. Veidekke har signalisert at de vil forholde seg til femårsgarantien. Styret har via advokat krevd at Veidekke tar totalansvar for alle disse feilene, og ikke bare overfor de seksjonseiere som til nå har klaget. Utfallet av henvendelsen vår er per i dag uklar.
Styret har ikke oversikt over hvor mange – eller hvilke – leiligheter som har fått utbedret feilen per dags dato, men anslår at det er langt over 50.

Lagring i høyden i boder
Vi har hatt service på sprinkleranlegget, og firmaet som utførte servicen påpekte at det i enkelte boder lagres for høyt. Det skal ikke lagres noe nærmere sprinkelhodene enn 50 cm, og sprinkelrørene skal heller ikke benyttes til oppbevaring eller til oppheng. Alle beboere på påse at dette overholdes.

Etterlatte gjenstander i sameiet
Det er fremdeles et problem at beboere setter fra seg møbler, søppel og andre gjenstander i og utenfor bygget. Styret tar sterk avstand fra slik praksis, som påfører oss som sameiere betydelige utgifter til bortkjøring.

Vi oppfordrer til å melde fra til styret dersom beboere observerer slik praksis, og der søppelet kan knyttes til bestemte seksjoner, vil seksjonseier bli holdt økonomisk ansvarlig for merutgiftene.

Bomiljøavtalen er til for å brukes
Sameiet har en bomiljøavtale med Securitas, som går lenger enn bare vakthold og kameraovervåking. Vi minner om at hvis du oppdager uønskede personer i bygget, utrygge situasjoner, hører husbråk, unødig støy etc. kan du ringe til Securitas på telefon 22 97 10 70. Se beboerguiden på http://www.glaenga.no/vektertjenester/ for nærmere informasjon. Slike utkall ligger allerede i avtalen, og koster ikke noe ekstra.