Vel møtt til vårdugnad torsdag 4.mai kl. 18:00 – 20:00

Torsdag 4.mai blir det fellesdugnad for sameiet. Styret bestiller container så vi kan fjerne og kaste eventuelt avfall på fellesarealene.

Det blir litt feiearbeid og luking, samt noe vasking inne på fellesarealene.

Dette er også en gyllen mulighet til å rydde i sin egen bod etc., da man kan benytte seg av container til avfallet.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke blir hentet i løpet av kvelden blir kastet.

Har du mulighet til å lage en kanne med kaffe og ta med på dugnaden? Send i såfall en liten mail til styret@glaenga.no.

Det blir bevertning for både store og små etter dugnaden 😊

VI HÅPER MANGE BEBOERE I GLA’ENGA VIL SETTE AV NOEN TIMER DENNE DAGEN TIL Å BIDRA TIL FELLESSKAPET OG TIL Å BLI BEDRE KJENT MED NABOENE !

Styret