Både Boligby og Bilby på Ensjø?

Reguleringsplanen fra 2007 skulle sikre at Bilbyen på Ensjø ble til Boligbyen.  Imidlertid har Kolberggruppen forlenget sine leiekontrakter med minst 10 år, og det betyr at det fremdeles vil være stor bilaktivitet i lang tid fremover.  Dette gjelder på østsiden av Gladengveien, og i de gamle Stålverkshallene på andre siden som blir stående i årevis.  Det er blant annet bygget et lakkeringsverksted der, visstnok med bakgrunn i en byggetillatelse fra 1960-tallet…

Sameiet vårt har gått sammen med de tre borettslagene i Gladengveien/ Stålverksveien med leder for Ellipsen borettslag, Ove Bengt Berg, i spissen. Han fikk i stand et møte med leder for Plan- og bygningsetaten, hvor også styreleder i Gla’enga deltok.  Vi tok her til orde for å ekspropriere områdene for å oppfylle reguleringsplanen fra 2007.  Særlig fremhevet vi behovet for å få til de planlagte grøntområdene, Østre Parkdrag (bak blokka vår), Vestre Parkdrag og Petersborgaksen.  Alle disse områdene står i fare nå når Kolberg har forlenget bilvirksomheten sin i området.

Det har også vært skrevet flere brev til byrådsleder og byutviklingsråd.

Totalt dreier det seg om cirka ett tusen boliger som ikke blir bygget pga at tomtene ikke bebygges. Dette vil gå ut over næringsgrunnlaget i lokalene i Gladengveien, og det har allerede vært utskiftning av butikker, og begge restaurantene har holdt stengt i over ett år.

Kolberg sa i Aftenposten 2. juni med at han ønsker å bygge høyere på tomtene sine, med de konsekvenser det får for oss som allerede bor her. Innlegget kan du se her:
Alt kan ikke bygges ut samtidig

Se dagens utgave av Dagsavisen for våre protester til dette.

Vi har fått ganske mye presse på denne saken, både i aviser, nettaviser, radio og TV, og vi vil fortsette arbeidet med å få kommunen til å gjennomføre den vedtatte planen av 2007.  Hvis ikke, vil store deler av kjerneområdet i boligbyen Ensjø forbli viet til bilvirksomhet i årevis fremover.

Flere artikler som viser arbeidet som har vært nedlagt fra styreleder i Ellipsen borettslag, og oss andre tre (Gla’enga og de to øvrige borettslagene) finner du herher og her.