Informasjon fra styret, juli 2016


Det er blitt sommer, og det er en stund siden forrige nyhetsbrev fra styret. Vi vil her informere om følgende saker:

 • Klage over støy om natten i Stålverksveien
 • Egenkontroll av røykvarsler og slukkeutstyr
 • Teglverkskroken – oppgraving
 • Nye hagebenker/ -bord
 • Graving i bedene
 • Lekeplasskontroll
 • Søppelbrønner
 • HomeNet
 • Garasjeporter
 • Hvorfor ikke gi bort eller selge?
 • Vask av glassflater
 • Ny leverandør av renholdstjenester
 • Oppussing i A-oppgangen

Støy om natten i Stålverksveien 2
Cirka 75 leiligheter mot Stålverksveien 2 (Skotvedtgården) har i lengre tid opplevd nattebråk på industriområdet. Særlig sjenerende har en metallpresse vært, og arbeidet har av og til startet midt på natten. Styret skrev til kommunen og klaget over forholdet. Kommunen reagerte raskt, og bad gårdeier om tilbakemelding. Nå har vi mottatt melding fra gårdeier om at alle leietakere har fått beskjed om ikke å begynne med støyende arbeid før kl. 0700. Dermed kan vi håpe på nattero for alle beboerne i Gla’enga fremover!

Egenkontroll av røykvarsler og slukkeutstyr
Det er viktig at alle beboere kontrollerer at røykvarsler virker og at slukkeutstyret sjekkes. Vi viser til husordenreglene som sier at beboerne selv er ansvarlige for å skifte batteri i leilighetens røykvarsler og ellers påse at brannutstyr er i forskriftsmessig stand. Gode tips til hva som bør sjekkes finner du her: http://www.tryggogsikker.no/html/788.html

Teglverkskroken – oppgraving
Veistubben inn til garasjen har vært oppgravd siden 18. mai, og er endelig blitt lukket. Imidlertid er asfalteringen som er gjort etterpå ikke i nærheten av kvaliteten veien hadde før oppgravingen, og kommunen har tidligere lovet at veien skulle bli like fin. Styret har klaget på at veien ikke er tilbake i den stand den var før oppgravingen, at det er høydeforskjell på gammel og ny asfalt, og at veien ser ut som et lappverk. Den midlertidige asfalten mellom fortau og vei må også fjernes. Styret følger opp saken.

Nye hagebenker/ -bord
Vi har kjøpt to hagebenker m/ bord som skal bidra til god trivsel i sameiet. I bakgården er det nå utplassert et rundt bord med plass til 8 voksne rundt. Vi har allerede sett at det er tatt i bruk til hyggelig lag, og det er koselig å se.
Det er fint hvis foreldre sier til barna sine at bordet ikke er et klatrestativ – det har vært stor aktivitet der, og den andre dagen ble den ene benken skjev, slik at den måtte repareres. Dette er synd, og vi ber om at alle behandler bordet som om det er sitt eget. Det vil også komme en benk med bord utenfor B-inngangen der hvor pappcontainerne sto. Der er det kveldssol i sommerhalvåret, og vi håper beboere kan finne glede i å ha et møtested også der.

image

 

Graving i bedene
Styret har flere ganger observert at barn har gravd i bedene i bakgården. Vi skjønner at barn har lyst til å grave rundt omkring, men henstiller foreldre til å påse at barna bruker sandkassen til graving, og at bedene får være i fred. Til felles glede og trivsel for oss alle!

Lekeplasskontroll
Sameiet har fått gjennomført lekeplasskontroll, og det viser seg at mattene under huskestativet enten må byttes eller så må området mattene ligger på utvides. Det mangler 31 cm i hver retning for at forskriften skal være oppfylt. Dette avviket vil bli lukket så snart det er praktisk mulig.

Søppelbrønner
Det hender fremdeles at søppelbrønnene fylles opp før tømming. Hvis dere observerer at brønnene er fulle, er det fint om dere varsler renholdsetaten ved å sende SMS med teksten «REN Gladengveien 15 papir/restavfall» til 1980 (skriv om det gjelder papir eller restavfall).
Hvis brønnene er fulle, er det viktig at dere tar søppelet med til den andre søppelstasjonen, og ikke bare legger det utenfor. Det er uhygienisk, utrivelig og kan tiltrekke skadedyr. Renholdsetaten tar ikke søppelet som ligger utenfor brønnene med seg, og da koster det sameiet ekstra når vaktmester må rydde opp.

HomeNet
Årsmøtet i 2014 bestemte at vi skulle bytte internettleverandør fra Canal Digital til HomeNet, og at vi skulle inngå en femårskontrakt med dem. Styret har fulgt opp pålegget fra årsmøtet, og som vi har meddelt tidligere, har det vært et langt lerret å bleke. Prosjektet skulle vært ferdig 1.mai 2015, men er i skrivende stund ennå ikke avsluttet. Det har også vært problemer med leveransen etter de kortvarige strømbruddene vi har hatt i den senere tid. Dette er ikke akseptabelt, og styret har klaget til HomeNet, på både leveransen og på treg kundeservice. Sistnevnte har vi fått flere klager på fra beboerne, og det tar styret som et tegn på at tjenesten ikke fungerer optimalt. Styret følger opp saken.

Garasjeporter
Før helgen var garasjeporten til indre garasje nr.1 ødelagt. Hörmann ble tilkalt utenom arbeidstid ettersom det var fredag, og styret ikke ønsket at porten skulle stå åpen hele helgen. Feilen viste seg å være en bil som har fått porten «i hodet», noe som har slått porten litt skjev.
Det er viktig å kjøre langsomt frem til porten. Hvis man skynder seg for å komme gjennom når døren er på vei ned, kan det hende at sensoren ikke rekker å reagere med å begynne å gå oppover, før porten har truffet taket på bilen din. Vær derfor tålmodig, og trykk heller en gang til på døråpneren fremfor å kjøre fort for å rekke gjennom.
Styret utreder for øvrig muligheten for kameraovervåkning også ved de indre portene.

Hvorfor ikke gi bort, eller selge, ting man ikke vil ha?
Sameiet har fremdeles problemer med at beboere setter fra seg saker og ting i fellesområdene. Det er åpenbart at de som gjør dette, synes det er greit å velte kostnadene med bortkjøring over på fellesskapet. Sameiet bruker mye penger på at vaktmester samler inn og kjører bort det som folk setter igjen. Det koster gjerne 2000 til 3000 kroner per bortkjøring, og kan i lengden føre til økte fellesutgifter for oss som bor her.
Vaktmester samler gjenstandene og setter dem i gitterboden i -02 i C-oppgangen, og kjører det deretter bort. Akkurat nå inneholder boden blant annet en fullt brukbar barneseng m/ madrass, et skoskap, en original dør, ei tavle, og to klappstoler.
Ta gjerne en titt inn i gitterboden for å se om det er noe dere ønsker å ha, og kontakt deretter styret på styret@glaenga.no. En fra styret vil da kunne låse opp boden, og dere kan ta med dere det dere måtte ønske. Vi synes det er bedre å la beboere få muligheten til å overta tingene, enn å måtte kaste dem.

image
Og til dere som synes det er greit å sette fra dere ting og la alle oss andre betale for å kjøre det bort: Kan dere ikke heller legge det ut på Facebooksiden til Gla’enga og spørre om noen vil ha det? Mesteparten av det som står rundt omkring er fullt brukbart, og synd at det bare blir kastet. For øvrig minner vi om at det faktisk er den enkeltes ansvar å kjøre bort eget søppel som ikke passer i søppelbrønnene.  Enkelte beboere har benyttet seg av iSEKK – et godt alternativ til bortkjøring:
http://www.isekk.no/

Vask av glassflater på ytre balkonger og på svalganger
Mange la sikkert merke til at det var noen her og vasket vinduer på fellesområdene, glassflater på ytre balkonger, og glassflater på svalgangene og takterrassen. Det er helt nødvendig å vaske disse vinduene fra tid til annen. Flere har nok lagt merke til at det fremdeles er hvite striper på en del av disse flatene, og dette er kalkbelegg. Dette belegget sitter veldig fast, og flatene må derfor pusses rene. Dette er en ganske tidkrevende og dyr jobb. Årets vask var derfor bare en ren vask uten pussing, siden vi ikke har budsjettert med puss og vask av disse flatene. Pussing er såpass kostbart at styret ser for seg å måtte ta det over to år. Vi håper å kunne begynne pussingen til neste år.

Ny leverandør av renholdstjenester
Avtalen med dagens renholdsleverandør er oppsagt, og vi har inngått avtale med et nytt firma. Tre måneders oppsigelsestid gjør at det nye firmaet først overtar den 1. oktober.

Oppussing i A-oppgangen
A-oppgangen har dessverre vært utsatt for stor slitasje, og styret anser at mye av årsaken er at det er mye inn- og utflytting i utleieleilighetene. Vi holder derfor på med å innhente tilbud på oppussing av inngangspartiet, dørene til trappeoppgangen, og også oppgangen fra garasjen. Det er også behov for å forbedre andre steder i bygget, men A-oppgangen er den som haster mest. Vi vil derfor begynne der.

En riktig god sommer ønskes alle beboere i Gla’enga!

/styret