Varsel om nattarbeid mellom 19. og 20. juli

Bymiljøetaten har hengt oppslag på A- og B-inngangens hoveddør hvor de varsler om nattarbeid kommende natt.  Dette kan medføre en del støy for beboerne.

Ettersom støyen også kan ramme beboere i C- og D-oppgangen legges oppslaget ut også  her.

Styret har ikke vært informert om dette, og har ingen annen informasjon enn det som står på oppslaget.

Med ønske om god nattesøvn til alle, til tross for arbeidet som pågår!

/styret

Melding fra Bymiljøetaten om nattestøy mellom 19. og 20. juli

Melding fra Bymiljøetaten om nattestøy mellom 19. og 20. juli