Informasjon til beboere i Gla’enga

På tampen av året ønsker styret å informere om diverse aktuelle saker. Samtidig ønsker vi alle beboere i Gla’enga et riktig godt nytt år!

HomeNet
HomeNet har skaffet en ny underleverandør, og Lyn Elektro er nå «ute av soga». Det er Netel som nå skal ferdigstille internettprosjektet i Glaenga for HomeNet. Rapportene styret får, tyder på at Netel jobber med å få alle på nett så snart som overhodet mulig. Ta kontakt med kundeservice om du fremdeles ikke har nett.

Avregning av fjernvarme
Som dere er kjent med, er avregningene for fjernvarme gjort for perioden 2012-2014. Ista vil sørge for at beboerne i Gla’enga kan følge med på eget forbruk gjennom egen bruker på internett. Dette vil skje på nyåret. Avregningen for 2015 vil skje i løpet av første kvartal 2016.

Juletreinnsamling
Det blir ikke satt opp noen felles container i sameiet for innsamling av juletrær. Renovasjonsetaten samler inn juletrær, og vil være i Gladengveien 15 (ved inngangen til garasjen) den 12. januar kl. 2030-2040. Se renovasjonsetaten for mer informasjon: http://juletre.kildesorteringioslo.no
For øvrig kan juletreet leveres uten kostnad på gjenvinningsstasjonen på Brobekk.

Kamera i garasjen
Det er nå satt opp to kameraer i garasjen. Begge er ved hovedporten, og det er Securitas som forestår lagring av opptakene i tråd med Datatilsynets regler. I skrivende stund er det ikke kommet opp nødvendig skilting, slik regelverket krever, men skilt er bestilt, og vil bli satt opp så fort som mulig.

Nytt låssystem
Noen har kanskje lagt merke til at det er installert elektroniske låser på mange av dørene til Gla’enga. Dette er i tråd med årsmøtevedtak om at skallsikringen skal forbedres ved at nøkkellåsene erstattes av elektroniske låser. Hver seksjon vil få utdelt fem stk nøkkelbrikker, og når det nye systemet har vært i funksjon en viss tid, vil nøkkellåsene bli fjernet. Alle vil få tilgang til alle dørene, slik at man kan gå inn hvilken som helst av inngangsdørene. Det vil bli elektronisk lås på begge sider av dørene til garasjen. Dette for å hindre adgang til garasjen hvis uvedkommende skulle ha kommet seg inn i selve bygget. Det vil bli sendt ut egen informasjon om låsesystemet på nyåret.

Falske brannalarmer
Sameiet har i løpet av året vært plaget av flere falske brannalarmer. Styret har arbeidet mye med dette, og har blant annet hatt en brannteknisk gjennomgang av bygget.  En av anbefalingene var å flytte detektorene i sushirestauranten.  Dette er tiltak som vi forventer vil gi seg utslag i færre falske brannalarmer.  Vi har også sørget for å få forseglet lokkene på brannmelderne, slik at det skal være litt vanskeligere å utløse alarmen. Forhåpentligvis vil disse tiltakene medføre færre alarmer.

Søppelhåndtering
Vi minner om at det ikke er lov å sette søppel utenfor søppelbrønnene, eller i fellesarealene i bygget. Det er dessverre en del beboere som setter fra seg ting de ikke har bruk for lenger i fellesarealene, herunder ved søppelbrønnene.  Det koster sameiet penger å få dette kjørt bort.

Fyrverkeri
Vi minner også om at det IKKE er lov å skyte opp fyrverkeri fra verken takterrassen eller egne balkonger i sameiet. Dette er meget brannfarlig. Fyrverkeri kan blant annet sette ventilasjonshusene på taket i brann. De er laget av tre, og fyr i dem kan spre seg til resten av bygningen. Nyt nyttårsfeiringen, men avstå fra fyrverkeri i, eller i nærheten av, bygningen.