Fjernvarmeavregningen er klar

Firmaet Ista har nå gjort klart fjernvarmeregnskapet for sameiet. Fjernvarmen skal avleses årlig for hver leilighet, og differansen mellom innbetalt akontobeløp og beløp for faktisk forbruk skal inn- eller utbetales.

Det var årsmøtet 2014 som vedtok å sette opp automatiske målere for å lette avlesingen. Avlesing årlig er vedtektsfestet, men er ikke blitt gjort før nå.

Målerstanden er lest av helt tilbake til da bygget var nytt, siden det er første gangen dette gjøres. Utgifter til varme og varmtvann er beregnet for alle leilighetene for perioden 2012 til 2014. Det er tatt hensyn til når eiere flyttet inn og ut.

For de fleste beboere er differansen mellom innbetalt akontobeløp og faktisk forbruk ikke så veldig stor, men for en del er avviket på flere tusen kroner.

Vår forretningsfører OBOS vil sende brev med individuell avregning til hver enkelt sameier i begynnelsen av desember, men inn- og utbetaling vil ikke skje før på nyåret.
Styret har blitt enig med OBOS om at inn- og utbetalinger skal fordeles over tre måneder (januar, februar og mars), og at beløpet legges på/ trekkes fra husleieregningene.

Unntaket er dem som har mer enn 6.000 kroner til gode. De vil få utbetalt beløpet som en engangssum. De sameierne dette gjelder vil få informasjon direkte fra OBOS.

Ista vil beregne nye akontobeløp på bakgrunn av forbruket for 2014. Avregningen for 2015 vil være klar i løpet av våren 2016.

Styret kan ikke svare på detaljspørsmål vedrørende fjernvarmeavregningen.

Mer informasjon om måling av forbruk av fjernvarme finner du her:
Mål&Spar Glaenga 2015

Tilleggsinformasjon 3. desember 2015: 

Det har vært noen henvendelser fra beboere som har lurt på hvorfor avlesningen på overtakelsesprotokollene ikke er benyttet i regnskapet for 2012.

Det er fordi det var svært vilkårlig hvorvidt avlesing var gjort ved innflytting, og det ville vært et uforholdsmessig stort arbeid for styret å forsøke å samle inn nærmere 200 protokoller for å se om avlesning var foretatt. Ista kunne heller ikke hjelpe oss med dette, slik vi opprinnelig var blitt forespeilet.

Styret bestemte derfor å beregne forbruk tilbake til startpunktet for alle målerne i sameiet.

Dermed vil beboerne kunne være belastet noe ekstra for 2012; det vil si for det forbruket som måtte ha vært i leiligheten da den var helt ny, og før den ble overtatt av eier.  Beløpene det dreier seg om er relativt beskjedne, og ett eksempel styret har kjennskap til er på rett over 100 kroner i differanse mellom faktisk avlest målerstand og beregnet forbruk.

Et overskudd på fjernvarmeregnskapet opp mot det vi faktisk innbetalte til Hafslund vil føres som inntekt i sameiets felleskasse.

For 2015 vil regnskapet baseres på helt nøyaktige målinger, da avlesingen skjer automatisk.

Det er ikke nødvendig å lese av verken varmtvann eller varme ved eierskifte, da målerstanden vil kobles mot overtakelsesdato for ny eier.

/Styret