Fast kontortid i Glaenga

Styret prøver ut fast kontortid i høst

Siden vi nå har fått laget et ordentlig, lite styrekontor, så ønsker vi i styret å teste ut fast åpningstid i høst.

Åpningstiden fra og med 1. september og utover høsten blir:

Tirsdager i partallsuker, kl. 19:00 – 19:30

Da vil to representanter fra styret være tilgjengelig hvis noen vil komme innom for å slå av en prat, ta en kaffekopp, kode om garasjeportåpneren eller hva det måtte være som vi kan bistå med.

Styrerommet ligger i etasje -01 i oppgang C (rett utenfor heisen), døren vil stå åpen når vi er til stede.

Vi evaluerer underveis, og ser an behovet og hvordan dette fungerer rent praktisk. Hvis det blir endringer eller tilpasninger så legger vi ut info om dette på hjemmesiden.

Dette til orientering.

Vel møtt på styrekontoret!

Styret