Informasjon om innglassing av balkonger

Styret ønsker å informere om at saken om innglassing av balkonger nå har fått en saksbehandler hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Styret har tidligere informert om at vi er i kontakt med PBE angående balkonginnglassing. Tidligere undersøkelse blant beboere viser at det er en del interesserte, men med forbehold om kostnader og utførelse.

Vi har bedt om tilbud fra flere leverandører, og har til slutt valgt Lumon som den rimeligste med best kvalitet og som egner seg til vårt bygg.

I samarbeid med PBE vil Lumon finne den beste løsningen for innglassing av balkongene, og det vil kun være Lumon som utfører innglassing hos oss. Innglassing vil koste ca. 6000,- pr. lengdemeter.

Hvis vi får tillatelse til å innglasse, vil hver eier av leilighet med balkong få mulighet til å invitere en representant fra Lumon til å ta nøyaktige mål som grunnlag for å få den eksakte kostnaden.
I følge informasjon fra representanter i Lumon, er det en fordel med gruppebestilling i stedet for enkeltbestillinger i ettertid, med hensyn til transport fra Finland og fremtidige prisendringer.

Ettersom bygget vårt er i sentrum av utbyggingen som foregår her på Ensjø, med økende trafikk rundt oss, vil dette kunne være en mulighet til å få mindre støy og støv på balkongen, samtidig som utesesongen forlenges.

Når vi eventuelt får tillatelse til innglassing vil beboerne bli varslet via Facebook, hjemmesiden vår og oppslagstavlene i gangene. De som allerede har uttrykt ønske om innglassing vil få en personlig melding om dette.

Vi gjør oppmerksom på at endelig vedtak om innglassing må fattes av sameiermøtet våren 2016.  Innglassing vil derfor ikke bli aktuelt for gjennomføring før til neste år, men planlegging og tilrettelegging er altså godt i gang.

Styrets ansvarlige for innglassing er Dzevdet Dulbic.

Styret