Test av brannanlegget 8. juli 2015

I forbindelse med kontroll av brannalarmanlegget vil brannalarmen gå i morgen, 8. juli 2015 cirka kl. 1000.  Dette er bare en prøve av om alt virker som det skal.

Dette til orientering.

Styret