Informasjon om blant annet maling av vinduskarmer og postkasseskilt

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om:

  • Maling av vinduskarmer i bygget
  • Gebyr for endring av postkasseskilt
  • Garasjevask 5. mai 2023
  • Dugnad 10. mai 2023 kl. 1700
  • Takterrassene: Røykeforbud og nattestenging
  • Måkebråk i hekketiden
  • Hundehold

Maling av vinduskarmer utvendig i C/D

Treverket utvendig i bygget vårt ble malt over en periode på tre år. Vinduskarmene er aldri blitt malt. I denne omgang males de vinduene i C-/D-bygget som man bare kan komme til med lift.
Vinduene som ligger inne på beboernes balkonger skal ikke males nå.
Det er også praktisk å gjøre liftarbeidet på den siden som vender mot Østre parkdrag før kommunen starter opp arbeidet med å lage bekk og park der.

Oppstart for malingen er 2. mai 2023. Malingen vil begynne på fasaden som vender samme vei som garasjeinnkjørselen. Deretter fortsetter man på fasaden mot Skotvedtgården, med oppstart i D, arbeider seg oppover mot C, og avsluttes på den delen av fasaden som vender mot Stålverksveien. Arbeidet vil pågå i tidsrommet mellom kl. 0700 og 1900, og vil pågå i cirka fem uker fra oppstart.  

OBS! Vinduene må holdes i lukket stilling når de skal males.

Styret vil komme tilbake til hvordan de øvrige vinduskarmer i bygget skal males.
Eventuelle spørsmål rettes til styret@glaenga.no.

Gebyr for endring av postkasseskilt

Fra 1. mai 2023 vil det koste kr. 300,- å endre et postkasseskilt. Epost sendes til styret@glaenga.no. Merk at det bare er eier som kan rekvirere endring av skiltene, og det er eier som vil bli fakturert.

Lapper med navn som henges på postkassene, eller som skrives på postkassen eller skiltet, vil bli fjernet.

Les mer om dette her: https://glaenga.no/beboerguide/postkasser/

Garasjevask fredag 5. mai 2023

Den indre garasjen skal vaskes fredag 5. mai mellom kl. 0800 og 1600.

Viktig: Alle biler må fjernes i dette tidsrommet. (Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der mange beboere har egne plasser.)

Den ytre garasjen kan benyttes mot betaling (se betalingsinformasjon i garasjen).

Merk at eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

Dugnad 10. mai 2023

Det blir vårdugnad på torsdag 10. mai kl.1700 til 1900.

Vi håper mange av beboerne vil delta for å gjøre det hyggelig rundt oss, og for å bli bedre kjent med naboene.

Det blir varierte arbeidsoppgaver for store og små, med hovedvekt på rydding og vedlikehold av fellesareal både inne og ute.  

Dette er også gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, og få kastet det man ikke vil ha lenger. Klokken 1800 vil det komme biler og hente ting som skal kastes.

Vi vil også i år merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av.

Etterpå blir det en sosial hyggestund for alle som har deltatt på dugnaden!

Takterrassene: Røykeforbud og nattestenging

Takterrassene har gjentatte ganger måttet bli stengt, siden flere røykere på terrassen har hatt som vane å kaste brennende sigaretter ned på balkongene under. Dette er brannfarlig, uhygienisk og ødelegger hagemøbler på balkongene.
Styret har derfor besluttet at det med umiddelbar virkning er forbudt å røyke på takterrassene.
Takterrassene vil i tillegg bli stengt om nettene, for å sørge for ro og orden i sameiet. Det har vært flere episoder med uvettig bruk av ild i vinter, og om somrene har det vært en del utagerende festing. Terrassene vil derfor være stengt mellom kl. 2300 og 0700.

Måkebråk i hekketiden

Nå kommer tiden hvor måkene gjør seg klar til hekking.

Sameiet har gjennom årene opplevd måkeskrik og aggressiv fugleadferd i fuglenes hekketid, og det har vært flere hekkende måkepar i nærheten. Vi har ikke observert hekkende måker på bygget vårt, takket være at vaktmester gjør flere ukentlige runder for å hindre redebygging.

Siden fuglene er fredet i hekketiden, er det bare forebyggende tiltak som kan gjøres.
Styret har forsøkt med rovfugldrage, men dette hadde dessverre ingen virkning.

Merk at det ikke bare er måker som er fredet i hekketiden, men alle fugler. Det har tidligere vært et tilfelle av hekkende duer på en balkong her i bygget, så det er viktig på vårparten å være litt ute på balkongene, og sjekke at det bygges rede på steder hvor vi absolutt ikke ønsker dem. Har de først lagt egg, er de fredet til ungene er ute av redet en gang i juli.

Hundehold

Enkelte hundeeiere opptrer dessverre ikke ansvarlig når det gjelder hundeholdet sitt. Det hender at hundeiere ikke plukker opp avføring fra hundene sine. Nylig var det etterlatt avføring inne i oppgang B, og vi har også vært plaget av at noen lar hundene sine tisse i fellesarealene. Slikt er selvsagt helt uakseptabelt.
Skulle uhellet være ute, må eier umiddelbart tørke opp/ fjerne ekskrementer, og ikke la disse ligge.
Husdyr skal alltid føres i bånd på sameiets fellesarealer av en voksen, ansvarlig person. Barn må ikke alene gis ansvar for dyr.