Fjernvarmeavregningen er klar

To av tre må etterbetale. Avregningen finner du på din bruker på www.istaonline.no 

Grunnet høye priser på strøm (og at fjernvarmen i stor grad følger strømprisen), er det dessverre en god del beboere som nå må etterbetale beløp:
Av sameiets eiere vil cirka 37 % få penger tilbake, mens 63 % må etterbetale.

Avregningen er tilgjengelig på hver enkelt sameiers bruker hos Ista. Her kan man selv følge med på forbruk av både varmtvann og varme. Man kan også se om man har penger til gode eller om man må etterbetale for 2022.

Gå inn på din bruker på www.ista.no  for nærmere opplysninger.  Skulle du ikke ha innloggingsinformasjon; ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

For dem som skylder penger, vil avregning skje over fakturaen for felleskostnader i juni 2023. For dem som skylder mer enn kr. 3.000,- vil beløpet bli delt opp, og innbetaling vil skje over fakturaene i juni, juli og august.

Det er noen beboere som skylder ganske store beløp. Hvis du har behov for å dele opp beløpet på en annen måte enn skissert her; ta kontakt med sameiets forretningsfører v/ rushil.kumar.pathak@obos.no.   

Strømstøtten som er gitt for 2022 er beregnet inn.

Tilbakebetaling vil også skje over husleiefakturaene.

Tips til dere som skylder mye:

Vi oppfordrer til å kontakte forretningsfører for å få satt opp akontobeløpet som betales over husleiefakturaen hver måned. Da blir ikke avviket så stort når avregningen skjer.

Det kan også hende at styret sørger for å endre akontobeløpet til eiere som har mye større forbruk enn de innbetaler akonto.

Skulle du ha et veldig stort avvik den andre veien, er det mulig å få satt ned akontobeløpet.

Store forskjeller fra leilighet til leilighet:

Sameiet består av leiligheter av forskjellig størrelse, men forbruket varierer svært mye, og i mange tilfeller så mye at det ikke kan forklares med arealforskjell og antall personer i leiligheten. Eksempelvis varierer varmeforbruket med mindre enn 1.000 kWh i året til over 13.000 kWh i året. Og varmtvannsforbruket varierer fra 5 kubikkmeter (m3) vann til 166 m3 per år. Det kan derfor være penger å spare på å være bevisst på beboernes oppvarmingsvaner og vannforbruk. For eksempel er det ikke alle som vet at radiatorene har frostvakt for å hindre at vannrørene fryser. Dette betyr at hvis man har vinduet åpent i den kalde årstiden med ovnen under vinduet helt av, vil ovnen ofte komme på automatisk når det blir kaldt nok i rommet.

Styret