Informasjonsbrev, september 2022

Dette informasjonsbrevet inneholder temaene:

  • Drift av bygget
  • Strømpriser
  • Garasje – ladekostnader og ny parkeringsoperatør
  • Varme i radiatorene
  • Østre Parkdrag
  • Kontaktinformasjon til styret

DRIFT AV BYGGET
I tillegg til vanlig løpende oppgaver, har det i august måned blitt utført:
• sprøyting mot ugress
• fuging av dekket i svalgangene mot Stålverksveien
• vask og service av avfallsbrønnene
• oppfølging etter test av brannalarm og brannklokkene; rettelser i branntavla, skiftet ledelys, skiftet batterier til sprinkleralarm og utskifting av noen av brannklokkene.

DYR STRØM
Det er vel ingen stor nyhet at elektrisk strøm er blitt dyrere, og det er ingen tegn til at det blir lavere priser med det første. Det gjelder også strømmen til fellesanleggene og prisen for energien til oppvarming av varmt vann til leilighetene. Det var forholdsvis mange leiligheter som fikk ekstra krav om innbetaling i vår for forbruket i 2021, og det er mulig å justere forhåndsinnbetalingene etter avtale med forretningsfører OBOS. Ta i så fall kontakt med OBOS hvis dere ønsker å justere akontobeløpet.

Energiloven sier at fjernvarme aldri skal være dyrere enn elektrisk strøm, men har ingen nedre begrensing. Det vanlige er å legge fjernvarmeprisen rett under strømprisen, i Oslo 2 til 5 prosent. Også fjernvarmekunder får strømstøtte, og det skjer over regningen sameiet betaler for hele bygget hvert kvartal.


GARASJEN: LADING AV ELBIL OG  NY PARKERINGSOPERATØR
Prisen for lading av elbil er økt til kr. 400,- per måned grunnet dyr strøm. Styret har satt i gang et arbeid med å sikre tilstrekkelig kapasitet, og å utrede modeller for lading i fremtiden. Siktemålet er å legge fram et forslag for årsmøtet i 2023.

Noen er kjent med at ny operatør vil overta driften av den private delen av parkeringsanlegget (den ytterste delen som ikke hører til sameiet). Styret er i dialog med ny operatør om hvordan overgang til blant annet automatisk nummergjenkjenning kan gjøres uten at sameierne påføres ekstra ulemper.

VARME I RADIATORENE
Varmen i radiatorene kommer på i løpet av høsten, vanligvis i månedsskiftet september/oktober. Det skjer automatisk når det blir kaldt nok. Hvis det kommer suselyder i radiatoren når varmen kommer på, er det nødvendig å lufte dem. Hvordan dette kan gjøres, og annen informasjon om fjernvarme kan leses her:

Husk at fjernvarmen i stor grad følger strømprisene, så det kan være mye å spare på å tenke gjennom om man kan redusere forbruket ved å skru ned radiatorene om natten, lukke dører til rom etc. Husk også at radiatorene har frostvakt, så hvis det er kaldt ute og vinduet står åpent, kan radiatoren komme på av seg selv. Dette er for å hindre at rørene fryser.

ØSTRE PARKDRAG
Den tidligere varslede oppstarten av arbeidet med å lage Østre Parkdrag (bak blokka vår mot Skotvedtgården) er utsatt. Kommunen hadde opprinnelig planlagt oppstart nå i høst, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Årsaken er at vedtaket om ekspropriasjon av grunn i to av naboeiendommene er påklaget. Saken ligger nå til behandling hos statsforvalteren. Kommunens justerte plan for oppstart er rundt påsketider 2023.
Du kan lese kommunens informasjon om parkdraget her:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ostre-parkdrag/#gref

DUGNAD
Styret arbeider med dato for høstdugnaden, og vi håper at mange vil bidra til å gjøre det hyggelig i sameiet. Vi kommer tilbake til dette.

KONTAKT MED STYRET
Styret nås lettest på mail til styret@glaenga.no. Den er ikke betjent 24/7, men vi har som mål å svare i løpet av 24 timer. Det finnes også postkasser merket «Styret» i A-, C- og D-oppgangene for dem som vil levere brev elle meldinger der. Styret har møtetid på styrerommet i underetasjen i C-oppgangen på tirsdager i partallsuker mellom kl 1900 og 1930.

Vi ønsker alle en god høst!
(Bildet: Valle-Hovin en oktoberdag.)