Informasjon om fjernvarmeavregning, garasjevask etc.

Dette informasjonsskrivet omhandler disse sakene:

  • Fjernvarmeavregning
  • Måker i nærområdet
  • Takterrassen
  • Røyking
  • Garasjevask

Fjernvarmeavregningen er klar

Mange må betale. Avregningen finner du på www.ista.no .

Avregningen på forbruk av varme og varmtvann er nå ferdig.

Grunnet høye priser på strøm (og at fjernvarmen i stor grad følger strømprisen), er det dessverre en god del beboere som nå må etterbetale beløp:

Av sameiets eiere vil 37 % få penger tilbake, mens 63 % må etterbetale beløp.

Nytt av året er at det ikke sendes ut brev om hva hver enkelt skylder. Avregningen er tilgjengelig på hver enkelt sameiers bruker hos Ista. Her kan man selv følge med på forbruk av både varmtvann og varme, og se om man har penger til gode eller om man må etterbetale.

Gå inn på www.ista.no  for nærmere opplysninger om innlogging.  Skulle du ikke ha innlogginsinformasjon (som står på fjorårets brev fra Ista); ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

For dem som skylder penger, vil avregning skje over fakturaen for felleskostnader i juni 2022. For dem som skylder mer enn kr. 3.000,- vil beløpet bli delt opp, og etterbetaling vil skje over fakturaene i juni, juli og august.

Det er enkelte beboere som skylder ganske mye større beløp enn dette. Hvis du har behov for å dele opp beløpet på en annen måte enn skissert her; ta kontakt med sameiets forretningsfører v/ Siren Skallist: siren.skallist@obos.no.

Strømstøtten som er gitt for desember 2021 er ikke beregnet inn, siden den ikke var kommet da grunnlaget for fjernvarmeregnskapet ble laget. Den vil bli tatt med når 2022-regnskapet skal lages.

Tips til dere som skylder mye:

Vi oppfordrer til å kontakte forretningsfører for å få satt opp akontobeløpet som betales over «husleiefakturaen» hver måned. Da blir ikke avviket så stort når avregningen skjer.

Store forskjeller fra leilighet til leilighet:

Sameiet består av leiligheter av forskjellig størrelse, men forbruket varierer svært mye, og i mange tilfeller så mye at det ikke kan forklares med arealforskjell og antall personer i leiligheten. Eksempelvis varierer varmeforbruket på et forbruk på mindre enn 1.000 kWh i året til over 11.000 kWh i året. Og vannforbruket varierer fra under 10 kubikkmeter (m3) vann til nesten 130 m3 per år. Det kan derfor være penger å spare på å være bevisst på beboernes oppvarmingsvaner og vannforbruk. For eksempel er det ikke alle som vet at radiatorene har frostvakt for å hindre at vannrørene fryser. Dette betyr at hvis man har vinduet åpent i den kalde årstiden med ovnen under vinduet helt av, vil ovnen ofte komme på automatisk når det blir kaldt nok i rommet.

Måkebråk i hekketiden

Som vanlig er måkene veldig travle for tiden, og gjør seg klar til hekking.
Sameiet opplever måkeskrik og aggressiv fugleadferd i fuglenes hekketid, og det har tidligere vært flere måkepar i nærheten. Vi har ikke observert hekkende måker på bygget vårt, og vaktmester gjør flere ukentlige runder for å hindre redebygging.

Siden fuglene er fredet i hekketiden, er det bare forebyggende tiltak som er mulig å gjøre.

Styret har forsøkt med rovfugldrage på taket på nabobygget (Gladengveien 13), men det hadde dessverre ingen virkning. Det ble bygget rede på det flate taket flere ganger til tross for dragen. Vaktmester har god dialog med dem som har forretning i bygget, og han er flere ganger oppe på taket for å fjerne begynnende reder.

Merk at det ikke bare er måker som er fredet i hekketiden. Det har tidligere vært et tilfelle av hekkende duer på en balkong i bygget, så det er viktig på vårparten å være litt ute på balkongene, og sjekke at det ikke blir satt i gang redebygging på steder hvor vi absolutt ikke ønsker dem. Har de først lagt egg, er de fredet til ungene er ute av redet en gang i juli.

Takterrassen mellom A og B er gjenåpnet

Takterrassen har gjentatte ganger måttet bli stengt, siden enkelte røykere på terrassen har hatt som vane å kaste brennende sigaretter ned på balkongene under. Dette er brannfarlig, uhygienisk og ødelegger hagemøbler på balkongene.

Begge takterrassene ble i fjor stengt for bruk etter kl. 2300 på grunn av utagerende festing.

Styret oppfordrer til å nyte takterrassene, og hygge seg der oppe. Men, husk at vi er mange mennesker som bor her, og alle må ta hensyn.

Vi håper begge terrassene kan holde åpent hele sesongen i år, men det krever alles medvirkning!

Røykeforbud på svalganger

Styret får innimellom klager over at folk røyker på svalgangene. Dette kan være svært sjenerende for andre beboere, særlig siden det ligger soverom ut mot alle svalganger. Vi minner derfor om at det er forbudt å røyke på svalgangene, og vi ber om at alle respekterer dette.

Røyking er tillatt på egen balkong, men også her henstiller vi til at det blir vist hensyn.

For øvrig er cannabisrøyking overhodet ikke tillatt i sameiet, da det er et ulovlig rusmiddel i Norge.

Garasjevask

Det blir vask av den indre garasjen den 9. mai 2022. Da må alle biler fjernes på dagtid. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.  

Styret ønsker alle en fin vår fremover. Vi vil komme tilbake med informasjon om dugnad og avfallscontainer, og så planlegger vi en sommerfest etter to somrer med pandemi.