Varmtvannet stenges onsdag 23.3 2022 kl. 1000-1200

Det må gjøres vedlikehold på fjernvarmeanlegget.

Varmtvannet vil derfor være stengt i denne perioden, og det vil ikke være varmt tappevann i noen av kranene.

Kaldtvannet vil fremdeles fungere.

Hilsen styret