Tilbud om bytte av blandebatteri i egen seksjon

Det har vært flere klager den siste tiden på at det er varierende temperatur i dusjen.  Fjernvarmeleveransen er sjekket av kvalifisert personell, og anlegget fungerer som det skal.

Temperaturproblemene kan skyldes at blandebatteriet i dusjen ikke lenger fungerer ordentlig. Vi har opplevd at det originale blandebatteriet i dusjen var av lav kvalitet fra utbyggers side.

Det er viktig å huske at hvis man bytter blandebatteri, må dette være både trykkstyrt og temperaturstyrt. 

Driftsleder i sameiet har nå innhentet tilbud fra rørlegger på bytte av blandebatteri. 

Hvis dette er aktuelt for deg; send en epost til glaengadrift@gmail.com.  Da vil du få tilsendt pristilbud på forskjellige typer blandebatterier både til dusj, servant og kjøkken, samt informasjon om videre prosess.  

Husk å oppgi navn, telefonnummer og seksjonsnummer (IKKE h-nummer). (Seksjonsnummer fremgår blant annet av kommunikasjon med OBOS, og står på alle fakturaer for fellesutgifter.) Vær oppmerksom på at styret ikke har noe å gjøre med armaturbyttet, da dette ligger innenfor sameiers egen vedlikeholdsplikt.  Eier vil bli fakturert direkte fra rørleggerfirmaet.

Tilbudet gjelder ut oktober 2021, og en eventuell bestilling er bindende.

Styret

Send epost til glaengadrift@gmail.com innen utgangen av oktober om du ønsker tilbud på bytte av armatur