Alle får nytt skilt med riktig H-nummer


Gladengveien 15 har i nokså stor grad vært feilmerket når det gjelder bruksenhetsnummereringen (det vi gjerne kaller H-nummer).

Bruksenhetsnummeret (tidligere også kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen din, og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft).

Hos oss bruker vi bare U og H.

Feilmerkingen har medført feil levering av varer flere ganger. Mer alvorlig er det hvis nødetatene ikke finner frem til riktig leilighet. 

Nå har vi fått nye merker og har hengt dem opp i alle oppganger unntatt i B. Ny merking vil skje også i B-oppgangen i nær fremtid.

De nye skiltene er hengt opp etter Kartverkets oversikt. 

Det er viktig at ingen fjerner disse, eller endrer på dem, da bygget er riktig merket når alle de nye skiltene er kommet opp på dørene.

Skulle det være noe du lurer på i denne forbindelse, ta kontakt med styret på styret@glaenga.no

Bildet viser hvordan bygg i Norge skal nummereres etter en fast mal.