Fjernvarmeavregningen for 2018

Fjernvarmeregnskapet for 2018 er endelig klart. Informasjon om hver enkelts avregning skal være sendt seksjonseierne fra vår forretningsfører OBOS.

Som det ble opplyst på årsmøtet tidligere i år, ble det innkrevd for lite penger i fjor til å dekke fjernvarmeregningen gjennom akontoinnbetalingen.  Det ser vi nå, når svært mange seksjonseiere vil få en ekstraregning.
Hovedgrunnen er at prisen på varmtvann har økt med 36 %, og for fjernvarme med 12 %, fra 2017 til 2018.
Forbruket påvirkes selvsagt betydelig av hvem, og hvor mange, som bor i leiligheten. Dette kan bli spesielt synlig når leiligheten skifter eier/ leietaker, og grunnlaget for akontobeløpet er beregnet på forrige beboers forbruk.
Sameiet legger ut for varme- og varmtvannsutgifter, og det er viktig at utleggene stemmer noenlunde med akontoinnbetalingene.  Det er også et mål at seksjonseierne skal slippe store etterbetalinger i avregningen.
Styret har derfor bedt ISTA om å gjøre en ny akontoanalyse, basert på forbruket i 2018.  Dette betyr at mange av oss vil måtte betale et høyere akontobeløp over «husleien» hver måned enn vi har gjort tidligere.
Vi minner om at det er sameiets vedtekter som bestemmer at varme og varmtvann skal avregnes individuelt, og det er årsmøtet som har vedtatt dette.  Ista er firmaet vi bruker for å gjøre beregningene basert på den enkeltes forbruk.
Avregningen vil skje over «husleiegiroen» for september måned 2019. Det vil si at «husleien» for september vil bli økt eller redusert, avhengig av om man skylder eller har til gode.
Dersom noen har så mye til gode at beløpet er høyere enn det de betaler per måned normalt, vil refusjonen bli splittet over to måneder.
Hvis noen skulle oppleve å få betalingsproblemer ved for stort skyldig beløp; ta kontakt med OBOS for å finne en nedbetalingsløsning som er til å leve med.

Øvrige spørsmål må rettes til Ista på telefonnummer 22885900, eller via kontaktskjemaet deres på nettsidene.

Styret