Naboinformasjon juli 2019 – Byggearbeider i Stålverksveien 1, Ensjøhøyden

Styret har fått ny informasjon om fremdriften i byggeprosjektet i Stålverksveien 1, Ensjøhøyden.

Du kan lese informasjonen her: Naboinformasjon – Juli.