Rutine for bestilling av låsbrikker

Rutine for bestilling av ekstra låsbrikker og mistede låsbrikker

Bestilling av ekstra låsbrikker til dørene inn til Gladengveien 15 sendes til styret@glaenga.no.
Det er bare seksjonseiere som kan bestille nye låsbrikker.

Styret verifiserer at den som bestiller er seksjonseier, og videresender ordren til leverandør som er Nye Låshuset AS.

Det er to alternativer for levering av låsbrikker:

1. Låshuset sender brikken(e) i oppkrav til mottaker (seksjonseier)

2. Brikken(e) hentes hos Nye Låshuset AS mot fremvising av legitimasjon. Nye Låshuset AS holder til i Dronningensgate 25 i Oslo sentrum.

Vennligst oppgi i din bestilling hvilket alternativ for levering som er ønskelig.

Priser på ekstra låsbrikker:

Pris pr. brikke: 62,- (inkl. mva)
Programmeringskostnad pr. ordre: 250,- (inkl. mva)
Eventuell frakt for sending i posten (oppkrav) kommer i tillegg.

Priseksempel for en brikke: kr 62,- + kr 250,- = kr 312,- (pluss ev. frakt/ oppkrav)
Priseksempel for to stk brikker: kr 62,- + kr 62,- + kr 250,- = kr 374,- (pluss ev. frakt/oppkrav)

NB: Det er viktig at du snarest gir beskjed til styret hvis en låsbrikke er mistet. Dette gjelder enten du velger å bestille ny brikke eller ikke.
Da vil brikken som er på avveie bli sperret, slik at den ikke lenger gir adgang til bygget. Dette er veldig viktig for å opprettholde sikkerheten ved det nye låssystemet.