Låsen i C-oppgangen er ødelagt

Låsen i hovedinngangen til oppgang C er dessverre ødelagt.

Det er mulig å gå ut av døren, og den lar seg også åpne over ringeklokkesystemet.

Alternativ inngang er via den ytre garasjen, eller via bakgården.

Vi beklager de ulemper dette medfører for oss som bor her. Låsen vil bli fikset i morgen.

Styret ber beboerne om ikke å forsøke å sette låsen i åpen stilling, da det går ut over sikkerheten i bygget.