Informasjon om vannforsyningen til Glaenga

I tillegg til de feilene som ble identifisert av vann- og avløpsetaten i natt som var, er det trolig en lekkasje mellom hovedventilen og inn til blokka vår. Reparasjon vil først skje på mandag.

Spørsmålet mange kanskje stiller seg er om det er trygt å drikke vannet?

Vann- og avløpsetaten har sagt til oss at det er trygt å drikke vannet, men at det kan forekomme partikler i form av sand og jord i vannet inntil skaden er utbedret.

Dersom noen føler utrygghet ved å drikke vannet frem til skaden er reparert på mandag, kan vannet kokes først. Dette er opp til den enkelte, da vi ikke har grunnlag for å si at vannet er helseskadelig.

Bravidas representant har renset filtrene, men det er usikkert om det på ny vil komme mye smuss i vannet. I så fall vil han måtte komme tilbake og rense dem på ny.

Lys klesvask bør utsettes til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Ved bruk av oppvaskmaskin og vaskemaskin, anbefales det å følge nøye med at vannforsyningen går som den skal.

Bravida og Vann- og avløpsetaten er de som har med dette å gjøre nå.

Vi beklager de ulemper dette medfører for oss alle.

Dette til orientering.