Montering/programmering av nye vannmålere og energimålere.

istavarmemaler

Alle beboere får tilsendt et informasjonskriv angående nye vannmålere og energimålere av ISTA. De vil starte montasjen i Gladengveien 15 uke 50 Mandag 08.12.2014 og varer til fredag 12.12.2014

Det er viktig at du er hjemme hele tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når deres leilighet står for tur. Viktig at vi kommer inni både leiligheten og hybelen om det er vannmålere/energimålere der! For de som ønsker en ekstra måler til hybelen må dette meldes til ISTA og faktureres hver enkelt eier.

Sørg for ved hjelp av plantegninger, å finne ut hvilken seksjon deres leilighet er, og deretter se i informasjonsskrivet hvilket tidsrom de kommer til deres leilighet.

Hilsen

Styret

Legger ved plantegningen og informasjonsskrivet:

Plantegning i PDF: glaenga seksjonering

PDF: 200264 INFORMASJONSSKRIV og fremdriftsplan Glaenga_ista

Word: 200264 INFORMASJONSSKRIV og fremdriftsplan Glaenga_ista