Ny hjemmeside

Screen Shot 2014-12-17 at 11.05.03 pm

Styret er glad for å kunne presentere sameiets nye hjemmeside.  Hjemmesiden har adressen glaenga.no, men den gamle adressen glaenga.info kan også brukes.

Siden har fått en bedre søkefunksjon, og innholdet er forsøkt strukturert på en noe mer oversiktlig måte. Hjemmesiden er basert på WordPress, og er laget i et såkalt responsivt design, det vil si at innholdet tilpasser seg forskjellige digitale flater.

forsiden finner du en knapp på høyre side der du kan velge å abonnere på hjemmesiden. På denne måten vil du få en e-post hver gang det blir lagt ut noe nytt på hjemmesiden.

Nytt innhold vil bli lagt under fanen nyheter.

I beboerguiden kan du, som før, finne informasjon om praktiske opplysninger som kan være nyttige for deg som beboer.

Hjemmesiden kommer til å bli brukt som en informasjonskanal fra styret til beboere for å informere om aktuelle ting i sameiet.  Informasjon vil selvsagt også bli gitt gjennom oppslag i oppganger og heiser, og ved behov, også som post til den enkelte beboer.