Informasjon fra styret februar 2023 

Det nærmer seg vår, og det har vært en tid med en del utfordringer rundt vær- og føreforhold. Det har også være mangel på strøsand, men nå håper vi at det verste er gjort for denne gang. 

I januar har dette vært gjort i bygget:

 • Vanlige vaktmestertjenester i henhold til avtale
 • Klistremerker rundt omkring på eiendommen er fjernet
 • Befaring på takterrassen pga mulig reklamasjon av tidligere arbeid
 • Ferdigbefaring av ombygde ventilasjonsbokser på taket.
 • Flere dører er justert
 • Ryddet søppel i fellesarealer ute og inne
 • Purret på renholdsetaten for manglende tømming av avfall
 • Fulgt opp taktekkerarbeid
 • Fulgt opp måke- og strøtjenester i felles utearealer. Særlig gjelder dette de arealer kommunen er ansvarlig for å følge opp (fortau og vei)
 • Ledelysbatterier er skiftet
 • Låskasse er utbedret på en av utgangsdørene i garasjen
 • Hensatt avfall er kjørt til Haraldrud gjenvinningsstasjon
 • Ventilasjon til garasjen er vedlikeholdt og deler skiftet

Grønne søppel poser kastes på bakken på baksiden av bygget
Det er noen som jevnlig kaster grønne poser med matavfall ut på bakken bak bygget (mot Skotvedtgården). Styret tror at dette gjøres som et religiøst eller kulturelt rituale. Problemet er at matavfallet tiltrekker seg rotter og andre gnagere, i tillegg til at det forsøpler området. Vi minner om at det ikke er tillatt å kaste fra seg søppel andre steder enn i søppelbrønnene. 

Ustabil varmtvannsforsyning 
Dessverre har det vært ustabil forsyning av varmtvann en tid, og det er betydelig forverret den siste tiden. Driftsleder er i dialog med kyndig personell, og vil sørge for å følge opp. Sameiet har en funksjon for spyling av filtrene, men etter den store vannlekkasjen på Carl Berners plass, kom det mye hummus inn i anlegget. Filtrene kilte seg dermed fast, og vi venter på rørlegger for å få det fikset. Det er ikke noe galt med kvaliteten på vannet, men forsyningen av varmt vann kan til tider være noe ustabil. 

Husk å bytte pulverapparat hvis det du har er gammelt
Brannslukningsapparatet som ble levert da bygget var nytt, har en levetid på ti år. Da skal pulveret og pakninger i apparatet byttes ut – eventuelt må nytt apparat skaffes. 
Bygget er nå over ti år gammelt, og hvis apparatet ikke har vært byttet, eller kontrollert og etterfylt, må det gjøres nå. 
Pulverapparat (med ABC-pulver) må være på minst 6 kg, og kan kjøpes flere steder.  Det koster fra kr. 400 og oppover. 

Vi gjentar at brannvernutstyr i leilighetene må holdes i orden. Eier av leiligheten er ansvarlig for anskaffelse, montering og kontroll av utstyret.
Boligeier skal også påse at slokkeutstyret fungerer og at det er lett tilgjengelig i tilfelle brann.
Husk at røykvarslere redder liv, og at det er viktig at varslerne har fungerende batterier. 

Årsmøte 2023 
Årsmøtet skal være den 23. mars 2023 kl. 1800. Møtet skal være fysisk, og styret arbeider nå med å finne egnet lokale. Det vil bli sendt ut informasjon fra forretningsfører i nær fremtid om mulighet til å komme med forslag som skal behandles på møtet. 

Vi ønsker alle en fortsatt fin og forhåpentligvis etterhvert litt vårlig februar! 

Styret