Informasjon fra styret i desember 2022

Det har vært en travel høst i sameiet, og vår driftsleder sørger for at bygget vedlikeholdes og driftes på en god måte. 

I november ble dette gjort i bygget:

 • Vedlikehold av alle fellesdører i sameiet
 • Service av røykluker
 • Løftesystemet på søppelbrønnene i bakgården er skiftet
 • Bortkjøring av avfall som folk har satt fra seg på fellesområdene
 • Boning av gulv. Både boning og vask ble bra gjennomført men dessverre ble det tråkket på våt boning av både to- og firbente. Dermed er det blitt noen uønskede merker. 
 • Vaskefirma skal vaske ned veggen i trappeoppgangen i B-oppgangen etter et vannuhell som rant ned fem etasjer
 • Boning av smågangene på svalgangene vil bli utført før jul
 • Det er fjernet stickere og tagging rundt bygget på utsiden
 • Det er skiftet åtte ventilasjonsvifter på taket
 • Varmeisolasjon i teknisk rom ble skiftet av rørlegger
 • Det er satt opp sensorer og LED-armaturer i bodområder 
 • En av ventilasjonskassene på taket har hatt råteskader, og det pågår nå utbedring av denne
 • Det er gjennomført befaring med malemester med tanke på maling av vinduskarmer i bygget
 • Det er innhentet flere tilbud på fasadevask av bygget
 • Det er bestilt oppsett av flere lys i garasjen utenfor A-oppgangen
 • Det har vært service på nød- og ledelysanlegget 
 • Gulvet i heisen i C må skiftes – vi avventer tilbud på nytt belegg
 • Firmaet Gravco har tømt sandfang i bakgården og i fordrøyningsbassenget under bygget

Husk brannvern! Og: Pulverapparatet er over ti år gammelt.
Desember er høysesong for branner, og vi minner om at brannvernutstyr i leilighetene må holdes i orden. Det er eier av boligen som er ansvarlig for anskaffelse, montering og kontroll av utstyret.

Boligeier skal også påse at slokkeutstyret fungerer og at det er lett tilgjengelig i tilfelle brann.

Brannslukningsapparatet som ble levert da bygget var nytt, har en levetid på ti år. Da skal pulveret og pakninger i apparatet byttes ut – eventuelt må nytt apparat skaffes. 
Det er nå gått over ti år, og hvis apparatet ikke har vært byttet, eller kontrollert og etterfylt, må det gjøres nå. 
Pulverapparatet (med ABC-pulver) må være på minst 6 kg, og kan kjøpes flere steder.  Det koster fra kr. 400 og oppover. 
Husk at røykvarslere redder liv, og at det er viktig at varslerne har fungerende batterier. 

Nyttårsaften og fyrverkeri
Vi minner om at det ikke er lov med fyrverkeri fra verken takterrassen, egne balkonger eller noe annet sted på fellesområdene til sameiet.

Farger og materialer brukt i sameiet
Det finnes en liste over alle fargekoder og materialer som er brukt i bygget originalt. Mange steder brukes de samme fargene ennå, og siden det hender vi får spørsmål om dette, legger vi lenke til denne listen her: 

Smittevern
Pandemien er ikke over, og vi minner om god håndhygiene og rådet om å holde seg hjemme hvis man er syk – eventuelt bruke munnbind for å hindre andre i å bli smittet. 

Søppelhåndtering i julehelgen

Hos oss tømmes papirsøppel på mandager, og i år kommer 2 juledag på en mandag. Dermed mister vi en tømmedag, og det kan ta noen dager før renovasjonsetaten klarer å ta etterslepet igjen.

Vi ber om at dere er særlig nøye med ikke å sette papirsøppel utenfor brønnene hvis det er fullt i brønnen! Hvis det blir fullt, er det fint om dere kan oppbevare papirsøppelet inne.

Styret ønsker alle beboere i Glaenga Eierseksjonssameie en fortsatt god adventstid, og en fredelig og fin julehøytid.