Påminnelse om husordensregler og fjernvarmeavregning

Fjernvarmeanlegg
Det har vært flere henvendelser med spørsmål om endringer i felleskostnader for juli. Vi minner om informasjon som ble lagt ut 23.april om avregning. For de som skylder mer enn kr. 3000,- vil beløpet bli delt opp, og etterbetaling vil skje over fakturene i juni, juli og august.

Gå inn på www.ista.no  for nærmere opplysninger om innlogging.  Skulle du ikke ha innloggingsinformasjon (som står på fjorårets brev fra Ista); ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

Røykeforbud på svalganger
Styret får innimellom klager over at folk røyker på svalgangene. Dette kan være svært sjenerende for andre beboere, særlig siden det ligger soverom ut mot alle svalganger. Vi minner derfor om at det er forbudt å røyke på svalgangene, og vi ber om at alle respekterer dette.

Røyking er tillatt på egen balkong, men også her henstiller vi til at det blir vist hensyn.

For øvrig er cannabisrøyking overhodet ikke tillatt i sameiet, da det er et ulovlig rusmiddel i Norge.

Vi minner også om at det ikke er tillatt å kaste fra seg sigarettstumper, snus e.l på fellesarealer.

Husdyrhold
Styret har også fått klager om katter som går inn i private markterrasser. Vi minner om at husdyr skal alltid føres i bånd på sameiets felles arealer og voksen ansvarlig person. Båndtvang gjelder også katter.

Ro og orden
Husordensreglenes pkt. 1.2 dreier seg om støy fra leiligheter. I tillegg er det viktig å huske på at det må tas hensyn når man er i fellesarealene, som takterrassen og nede på tunet i bakgården, og på svalganger. Lyd bærer langt, og forsterkes ved ekko mellom husveggene.

Ved større sammenkomster eller fest skal naboene varsles i god tid på forhånd med oppslag i trappeoppgang.

Dersom du mener at en vekter bør tilkalles: Følg retningslinjene som beskrives i «Vektertjeneste» i venstremenyen. Politiet kan også varsles, uansett tidspunkt på døgnet, om du mener at det er nødvendig med rask aksjon for å hindre alvorlige lovbrudd.

Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer.

– Styret i Gla’enga