Fra samtykke til reservasjon

Elektronisk kommunikasjon med eierne i Gla’enga Eierseksjonssameie

Den 1. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier.

Én av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne:
Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er dette endret, og styret kan nå kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

Hva vil dette si for meg som eier? 
Styret og forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning vil heretter kommunisere med eierne elektronisk via e-post og  SMS, med mindre eieren aktivt reserverer seg mot dette.

Reservasjon skjer på Vibbo.no/ appen Vibbo, som alle eierne har tilgang til. Under «min profil» vil det være en knapp for reservasjon. Hvis du har flere eieforhold og ønsker å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at Gla’engas kundenummer 7026 må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes per post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Styret ser det som en stor fordel at vi nå kan kommunisere elektronisk med eierne, da dette er en raskere og billigere kommunikasjonform enn skriftlig informasjon per post. 

Endringene trer i kraft 24. november 2021.

Vennlig hilsen 

Styret