Vannleveransen er i orden igjen

Rørlegger er nå ferdig med å gjennomgå vannanlegget, og har gjort nødvendige justeringer og reparasjoner.

Vanntrykk og temperatur skal nå være normalt.

Hilsen styret

31. august 2021