Årsmøtet 2021

Årsberetning og protokoll fra det digitale årsmøtet finner du her:
https://glaenga.no/beboerguide/arsmoter/

Sameiet har etter årsmøtet fått ny styreleder: Mai Phan Ngoc.

Forrige leder, Ragnhild S. Folgerø, bad om avløsning etter fem år i ledervervet. Hun fortsetter som styremedlem.

Roger Jakobsen takket for seg i styret for denne gangen, men fortsetter som valgkomite. Vi takker ham for god innsats i mange år!

Vi ønsker nytt styremedlem Jørn Karlsen velkommen.

Du kan se hvem som er i styret her: https://glaenga.no/om-styret/