Viktig informasjon om spyling av avløpsrør i leilighetene!

Det har vært flere vannlekkasjer i bygget pga tette avløpsrør, og styret har vedtatt at det skal gjøres en vedlikeholdsspyling av disse rørene i år.

Spyling av A og B utsatt til september
På grunn av koronasituasjonen og usikkerhet rundt denne, rakk vi ikke å organisere denne før 17. mai.  Derfor er spylingen av leilighetene i A og B utsatt til uke 39 (21.-25. september 2020). Informasjon om hvilken dag leiligheten din skal spyles vil bli sendt ut i forkant.

Spyling av C og D gjennomføres som planlagt!
I samråd med firmaet Gravco har vi bestemt å gjøre spylingen av leilighetene i C og D som planlagt, det vil si i tidsrommet 18. til 26. mai.
Smittevernstiltak gjøres ved at arbeiderne bruker ansiktsmaske og hansker.

Det sendes i disse dager ut brev til alle som har leilighet i C og D, slik at alle får vite hvilken dag de enkelte leiligheter skal spyles.

Spylingen foregår mellom kl. 0730 og 1430 den aktuelle datoen, og man kan dessverre ikke avtale mer spesifiserte tider.

ALLE må sørge for at leilighetene er tilgjengelige for spyling av avløpsrør den dagen deres seksjon er satt opp.

Se her for viktige detaljer:
Viktig informasjon om vedlikeholdsspyling

Her er datoene for spyling av de enkelte seksjoner:

18. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

19. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene:
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

20. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181

25. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene: 17, 18, 19, 43, 44, 45, 46, 71, 72, 73, 74, 99, 100, 101, 102

26. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene: 127, 128, 129, 130, 155, 156, 157, 158, 175, 176, 177, 178, 182, 183

Lurer du på hvilken seksjon du eier?  Det fremgår blant annet av husleiefakturaen hvilken seksjon du har.  Du vil også få brev i posten/ på epost hvor datoen varsles.

PS. Vi oppfordrer til å gi OBOS samtykke til elektronisk kommunikasjon, da det blir lettere for OBOS å sende ut informasjon til seksjonseierne, og det vil gå raskere å få denne. Gå inn på vibbo.no og gi ditt samtykke der, eller kontakt siren.skallist@obos.no.