Nytt styre skal velges på årsmøtet 11. mars kl. 1800

Det blir årsmøte i Gla’enga Eierseksjonssameie den 11. mars kl. 1800. 

I den anledning er valgkomitéen i gang, og den søker ny styreleder/ nye styremedlemmer: 

Har du lyst til å gjøre en forskjell?

Frist for å melde interesse er 15. februar 2020

Styret består i dag av totalt 6 medlemmer, hvorav 5 er aktive styremedlemmer og 1 varamedlem.

På årsmøtet 11.mars 2020 skal det velges nytt styre. Disse vervene er på valg:

  • Styreleder for 2 år
  • 3 styremedlemmer
  • Varamedlem

Har du lyst på ett av disse vervene?

Som leder/styremedlem får du:

  • Anledning til å påvirke eget bomiljø
  • Kompetanse innen bolig og forvaltning
  • Kunnskap om bomiljøet
  • Tilgang på kurs og opplæring
  • Organisasjonserfaring
  • Sist men ikke minst – anledning til å utvide din kontaktflate og bli kjent med de som bor her

Har du spørsmål, er interessert, eller vil nominere noen, ta gjerne kontakt med en av oss i valgkomiteen.  Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

– Mai Phan, 15 C, tlf. 92 21 04 83, mail: mai.phan@privatmegleren.no

– Vigdis Kjelseth, 15 B, 91 56 20 70, mail: vigdis.kjelseth@gmail.com