Endring i tidsplan for maling av bygget!

Balkongene ut mot bakgården skal males allerede fra fredag 6. september!

Fase 3 av fasademalingen som ble påbegynt i 2017 er i gang, og alle brune vegger innenfor balkonger skal nå males.

Vi har tidligere vedlagt en tidsplan for arbeidet, men denne må nå endres noe.  

Fortauet langs Teglverkskroken må sperres når det skal males på balkongene der (A-oppgangen). Det har tatt tid å få søknaden gjennom hos Bymiljøetaten om arbeidsskilting og stenging av fortau mens malingen pågår.

For at det ikke skal bli for mye dødtid, og fordi malingen må utføres før det blir for kaldt i været, er malerne nødt til å snu litt om på rekkefølgen.

Dette betyr:

Det vil bli malt i bakgården allerede fra fredag 6. september, og vi ber alle som har balkong ut mot bakgården, og som har brunt treverk på balkongen, om å sørge for at malerne kommer over kanten til balkongen, med lett adkomst til veggen når de skal male.

Maling ut mot Teglverkskroken begynner 19. september.

Dette er ingen ønskesituasjon, men vi håper alle kan være fleksible, slik at vi får malt det brune treverket ferdig før vinteren kommer.

Det vil bli brukt lift, så malerne behøver ikke tilgang til leiligheten. 

Det er svært viktig at alle møbler og gjenstander på balkongen flyttes fra der hvor malingen skal skje før arbeidet starter! Dette for å unngå at noe blir ødelagt mens arbeidet pågår og for at malerne har tilstrekkelig plass.

Se også forrige informasjon om malerarbeidet:
https://glaenga.no/nyheter/

Ved spørsmål, kontakt oss på styret@glaenga.no

 Styret