Svalgangene i bygget skal males

Sameiet fortsetter sitt maleprosjekt, og i år er det veggene på svalgangene hvor det er brun maling som skal tas.

Neste år skal veggene på utsiden av bygget og inne på balkongene males, så da vil det måtte brukes lift.

Malerne kom i går, og de begynte med å vaske veggene.  Dessverre ble det brukt noe høyt trykk under vasken, så enkelte beboere har meldt om fukt inn i karmene.

Dette er nå  meddelt malerne, og disse har redusert trykket for å unngå at det skjer igjen.

Vi anbefaler imidlertid at dere som har vinduer ut mot svalgang holder disse lukket på dagtid denne uken, for å være sikker på at fukt ikke kommer inn.

I løpet av noen dager vil malerne begynne å male veggene, og vi ber om at alle er OBS på våt maling.  Malerne vil for øvrig merke stedene der malingen er våt.

Dette til orientering.

/styret