Innbrudd i den private garasjen

Det har vært innbrudd i minst to biler i den private garasjen i natt.

Garasjeporten er blitt påkjørt av en bil for noen dager siden, og skaden medførte at det må bestilles en del før den kan repareres.

Vi har purret på Hörmann for å få fortgang i reparasjonen.

Vi har også bedt Securitas om kameraopptak fra natten. Hvis ikke porten repareres i løpet av dagen vil vi forsøke å få til forsterket vakthold gjennom helgen.

For øvrig vil vi oppfordre til ikke å ha verdisaker (eller portåpnere) i bilene.

/Styret

10. november 2017