Informasjon fra styret, september 2016

I dette nyhetsbrevet finner du informasjon om følgende saker:
Lyssensorer i garasje
• Kameraovervåking i indre garasje
• Dugnad 20. oktober 2016
• Etterlatte gjenstander/ avfall
• Renovasjon
• Nye matter under huskestativet
• Overtakelse av Teglverkskroken
• Husordensregler og vedtekter – ansvar
• Bomiljøavtalen er til for å brukes

Lyssensorer i garasjen
Styret har bestemt at det skal monteres lyssensorer i hele garasjen, noe som innebærer at garasjen vil mørklegges når det ikke er personer der. Dette er et rent strømsparingstiltak, som etter beregninger fra elektriker vil gå i pluss etter ett års tid. Arbeidet med monteringen er i gang, og når det er ferdig vil lyset først komme på i det en person kommer inn i garasjen, eller at garasjeporten går opp. Per i dag betaler vi for fullt lys der nede hele døgnet, noe som er en helt unødvendig utgift for sameiet. For øvrige områder i bygget vil ikke innsparingspotensialet være like stort, og foreløpig konsentrerer vi oss om å sette opp lyssensorer i det området som gir størst innsparing.
Kameraovervåkning også i indre garasje
Det har gjennom tiden vært noen uønskede hendelser i den indre garasjen, blant annet med en stjålet bil, samt innbrudd, og et par påkjørsler av garasjeporten. Derfor vil det i løpet av høsten bli satt opp to nye kameraer, denne gangen i den indre garasjen ved hver garasjeport. Kameraovervåkingen vil bli skiltet, og ligger for øvrig innenfor Datatilsynets bestemmelser. Det er Securitas som eier kameraene, og som kan hente ut bilder for oss dersom det er hendelser som gjør dette aktuelt.
Dugnad 20. oktober
Høstens dugnad går av stabelen 20. oktober i år. Det vil bli hengt opp informasjon om dette i bygget. Styret håper riktig mange vil komme, og vi vil særge for en enda bedre fordeling av arbeidsoppgaver
Det vil også denne gangen bli leid inn container – en litt større enn sist – hvor beboerne kan kaste ting de ikke lenger ønsker å ha. Det vil også bli mulig å kaste elektriske gjenstander i en egen enhet. Containeren vil bli hentet samme kveld, for å unngå at det blir satt søppel utenfor containeren om natten, slik som sist.
Det vil også bli opprettet et «Gi-bort-hjørne» som sist. Det er mange ting som andre kan ha bruk for, og det er god miljøpolitikk i gjenbruk.
Etterlatte gjenstander/ avfall i sameiet
Det er et stadig tilbakevendende problem at folk som flytter setter fra seg møbler, søppel og andre gjenstander i bygget. Styret tar sterk avstand fra dette, da det påfører oss som bor her betydelige utgifter til bortkjøring, i tillegg til at det blir utrivelig når det står søppel i fellesarealene.
Vi oppfordrer til å melde fra til styret dersom beboere observerer slik praksis. Husordensreglene åpner for å fakturere seksjonseier for merkostnadene dette påfører boligsameiet, og dette har styret nå begynt å håndheve.
Husk også at utleiere plikter å gi leietakere beskjed om husordensregler og vedtekter. Det har fremkommet at dette ikke alltid gjøres, så styret finner grunn til å minne om det.

Renovasjon
Renovasjonen har ikke vært tilfredsstillende utført i sommer. Vi har hatt flere tilfeller av at brønnene ikke har blitt tømt på den datoen som er fastsatt, og i ett tilfelle ble dunkene først tømt mandagen etter. (Tømmedag er torsdag.)
Styret vil klage til Renovasjonsetaten.
Samtidig oppfordrer vi sterkt til at beboere IKKE setter fra seg søppel utenfor brønnene når det er fullt. Ta den ekstra turen til den andre brønnen, hvis det er mulig. Vi har forståelse for at det ikke alltid er mulig å oppbevare søppel inne, men oppfordrer likevel til dette i den grad det lar seg gjøre.
Vi minner også om meldetjenesten til Renovasjonsetaten når brønnene er fulle:
Send en SMS med teksten «REN Gladengveien 15 papir/restavfall» til 1980. Det fint om etaten får beskjed fra flere enn oss i styret når det er fullt.
Nye matter under huskestativet
Under lekeplasskontroll tidligere i år ble det avdekket at mattene under huskestativet er 31 cm for små i hver retning. Firmaet som opprinnelig la mattene er gått konkurs, så reklamasjon er dessverre ikke mulig. Vi har nå bestilt nye matter, og huskestativet er nå i forskriftsmessig stand.

Overtakelse av Teglverkskroken
Oslo kommunes overtakelse av drifts- og vedlikeholdsansvaret av Teglverkskroken, er dessverre et langt lerret å bleke. Kommunen vil ikke overta før alle forhold rundt veien er ivaretatt, og de pekte i vår blant annet på at de to trærne ved garasjen måtte beskjæres. Da disse var beskåret var kommunen ikke fornøyd, og forlangt trærne byttet. De mente at beskjæringen var for hardt utført på kirsebærtrær. Da blomstringen startet i vår, oppdaget vi at trærne er en type hegg, og ikke kirsebær. Vi bad dermed om at trærne måtte få stå. Vi mener at hegg tåler en adskillig hardere beskjæring enn kirsebærtrær. I mellomtiden har kommunen funnet ut at det slett ikke er sameiet som er part i denne saken, men Urbanium. Kommunen har heller ikke bestemt seg for om trærne må byttes ut eller ikke. Dermed er vi rykket tilbake til start, og vil sørge for å inngå en avtale med et privat firma om brøyting i vinter. Styret følger opp fremdriften, men viser til at saken allerede har pågått i snart to år.

Husordensregler og vedtekter – ansvar for etterlevelse
Styret oppdager stadig brudd på husordensreglene og vedtektene, og svært ofte er det leietakere som bryter disse. I mange tilfeller har leietakere ikke fått husordensreglene av seksjonseier, og vi minner om at det er seksjonseiernes ansvar at de som bor i seksjonen kjenner til sameiets regler.
Ettersom flere seksjonseiere leier ut leiligheten gjennom Airbnb, presiserer vi at dette ansvaret også gjelder utleie via denne type markedsplasser.

Bomiljøavtalen er til for å brukes
Sameiet minner om bomiljøavtalen med Securitas. Hvis du oppdager uønskede personer i bygget, utrygge situasjoner, hører husbråk, unødig støy etc. kan du ringe Securitas på telefon 22 97 10 70.
Se beboerguiden på http://www.glaenga.no/vektertjenester/ for nærmere informasjon. Slike utkall ligger allerede i avtalen, og koster ikke noe ekstra. Din anonymitet ivaretas også.

Med hilsen
styret i Gla’enga Eierseksjonssameie
10. september 2016