Forlengelse av internettavtalen med Canal Digital til 30. juni 2015

Styret tror ikke at Homenet ikke klarer å levere internett til alle beboerne innen 1. juni. Derfor har vi fått forlenget avtalen med Canal Digital enda en måned, dvs. frem til 1. juli.

Dette betyr at forrige beskjed om at Relacom starter innhenting av utstyr denne uken utgår.

Vi vet nå at en del beboere allerede er på internett gjennom Homenet, og at dette fungerer.
Av ulike årsaker er det dessverre et antall leiligheter der det ikke har vært like enkelt å få installert fiber. Homenet v/ Lyn Elektro fortsetter i disse dager å installere fiber i Glaenga.

Styret er i dialog med Homenet for å påse at de leverer det som er avtalt til oss. Overgangen til ny leverandør har dessverre ikke blitt så smidig som vi først håpet på, men vi håper at enda en ekstra måned gjør at prosjektet nå blir avsluttet.
Hvis du har problemer/spørsmål om installasjon, klokkeslett, eller andre praktiske/tekniske ting du lurer på, kontakt snarest Homenet eller Lyn Elektro for å lage avtale/avklare så snart som overhodet mulig:

HOMENET
e-post: jeanette.eriksen@homenet.no eller knut.weltz@broadnet.no
telefonnummer: 07900

eller

LYN ELEKTRO
e-post: fiber.oslo@lynelektro.no eller eventuelt andreas.rasmussen@lynelektro.no
telefonnummer: 90077562 (Andreas)
Det anbefales at den første e-postadressen benyttes.

Mvh styret