Varmtvann stenges fredag 24.02 klokken 10.00-14.00

I forbindelse med dagens arbeid i vannanlegget, er det behov for å stenge varmtvannet på fredag mellom 10.00-14.00. Det vil ikke være varmt tappevann i noen av kranene.

Kaldtvannet vil fremdeles fungere.

Vi beklager ulempene det vil medføre.

Dette til orientering.

Hilsen
Styret