Info om fjernvarme:

Grunnet feil i fjernvarmen kan det oppleves at radiotorer og rørkoblinger er varmere enn normalt. Vær derfor ekstra forsiktig, spesielt hvis det er små barn i nærheten. Hafslund er kontaktet og retter opp feilen snarest.