Omprogramering av garasjeportåpner

Vi har investert i programvare som gjør at en enkelt garasjeportåpner som blir stjålet/mistet kan sperres umiddelbart. Dette er et ledd i sikringen av bygget vårt. Dette betyr at alle som har åpnere til garasjeportene må komme innom styrerommet og få disse omkodet.

(Styrerommet ligger i oppgang C, etasje -1)

Møt opp på styrerommet en av de følgende datoene:
Onsdag 25. Mars klokken 19:00 – 19:45
ONSDAG 8. APRIL MELLOM KL 19 – 20:30
TORSDAG 9. APRIL MELLOM KL 19 – 20:30
MANDAG 13. APRIL MELLOM 19 – 20:30

OBS: Ta med deg / ha klart følgende:
– Garasjeportåpner
– H-nr. på din leilighet (står over utgangsdøra)
– Garasjeplassnummer

Ha dette klart når du kommer, så sørger vi for at registreringen og kodingen går så raskt som mulig. Etter disse tre kveldene er gjennomført, så kommer vi til å omprogrammere hele garasjeportsystemet, slik at de åpnere som ikke har blitt kodet om enda, ikke kommer til å virke. Det er derfor viktig å møte opp og få kodet åpneren.

Vi tar her forbehold om at disse tre kveldene er nok, siden det er litt utfordrende å estimere nøyaktig hvor lang tid vi bruker på å få kodet om alle. Ny info kommer hvis det blir endringer, all info legges også på hjemmesidene våre.

Mvh styret