Skader etter heftig regnvær

Etter det kraftige regnværet som var i ettermiddag, 26.06.19, har det vært en del vanninntrenging, hovedsakelig fra taket og inn i bodområdene mellom B og C. Et rør har sprukket, og vann har rent ut over.  I enkelte boder står det ca 5 cm vann.

Rørlegger har stoppet lekkasjen, og gått en runde i bygget for å sjekke, så det skulle være i orden mht nye lekkasjer.  Styrevt har bestilt sugebil for å suge opp vann, men det er stor pågang i byen, så vi vet ikke hvor raskt den kommer. Det drypper følgelig også vann ned i garasjen.

Vi vil melde skaden til forsikringsselskapet, men det viser seg at de ikke har skadevare, så vi må kontakte dem i morgen.

Anbefaling:

Sjekk boden din hvis den ligger mellom C og B i minus 1-etasjen. Skulle innholdet være skadet av vann, forsøk å begrense skaden ved å løfte ting ut av vannet.

Gi beskjed til styret om du har skader av et slikt omfang at det skal dekkes av forsikringen til sameiet. Ta bilder for å dokumentere, hvis mulig. Husk at vi har plikt til å forsøke å begrense skaden så langt vi kan.

Våte ting som papp etc som skal kastes, kan for denne gangens skyld samles kortvarig under trappen nederst i etasjene. Vi vil bestille bortkjøring ila et par dager.

Styret